Bilder

Från början en tegelfastighet med söndervittrat tegel.

  

Utfört arbete: lagning av underlag samt putsning av yta med stänkputs.